Làng cổ Phước Lộc Thọ

Chào mừng đoàn Đại Biểu Hội Đồng Nhân Dân Tỉnh Kiên Giang tham quan Điểm Du Lịch - Nhà Hàng Phước Lộc Thọ ngày 26.5.2015