Làng cổ Phước Lộc Thọ

Chương trình tặng quà nhân ngày Quốc Tế Thiếu Nhi 1/6/2015 tại Làng Cổ Phước Lộc Thọ