Làng cổ Phước Lộc Thọ

Lâm Đồng: Khen thưởng 4 người dân phát hiện cổ vật quý

Hai người dân phát hiện đàn đá được trao bằng khen và phần thưởng mỗi người 5 triệu đồng là ông Nguyễn Văn Tiến (KP 6, thị trấn Di Linh, huyện Di Linh), người phát hiện bộ sưu tập đàn đá 12 thanh có niên đại 2.500 - 3.000 năm và ông K’Branh (thôn B’Nơm, xã Sơn Điền, huyện Di Linh), người phát hiện hai bộ đàn đá B’Nơm gồm 19 thanh (đang chờ xác định niên đại); hai người dân phát hiện trống đồng Đông Sơn Heger loại I đầu tiên ở Lâm Đồng là ông Nguyễn Văn Minh và Nguyễn Văn Vinh (thôn 2, xã Hà Lâm, huyện Đạ Huoai) được trao bằng khen và phần thưởng mỗi người 3 triệu đồng.


Tin tức khác